Mzdy a personalistika

Poskytujeme služby aj v súvislosti personalistiky a miezd.

Okrem účtovníctva a daňových služieb Vám pomôžeme aj v súvislosti so mzdami a personalistikou. Môžete sa na nás obrátiť ohľadne vypracovania pracovných zmlúv, dohôd, alebo aj s vedením mzdových listov. Prihlasovanie, či odhlasovanie do sociálnej, zdravotnej poisťovne taktiež vyriešime za vás.

Poskytujeme nasledovné služby

Evidencia dochádzky a výpočet miezd
Pomoc s vypracovaním:
  • pracovných zmlúv
  • dohôd o pracovnej činnosti
  • dohôd o vykonaní práce
  • dohôd o brigádnickej práci študentov
  • mesačných výkazov poistného
  • mesačného prehľadu a ročného hlásenia
Dohody o rozviazaní pracovného pomeru
Vedenie mzdových listov
Rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
Príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
Prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa) prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)
Elektronická komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami prípadne elektronická schránka

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

 
 
+421 917 183 670