Právne služby

Poskytujeme právne služby od založenia s.r.o. až po jej likvidáciu.

Poskytujeme nasledovné služby

Zrušenie a zánik s.r.o. 
Chcete zrušiť svoju firmu s.r.o.? Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu.  
  • likvidácia s.ro. 
  • zlúčenie, splynutie a rozdelenie s.r.o. 
Založenie živnosti 
Poskytnutie virtuálneho sídla v Nových Zámkoch 
Založenie s.r.o.
Založte si s.r.o. rýchlo a jednoducho online z pohodlia domova a to aj bez nutnosti vkladu základného imania s.r.o. na bankový účet. Venujte sa  vášmu podnikaniu a zakladanie spoločnosti nechajte na nás. Vaša s.r.o. bude založená za cca 10 dní. Informujte sa o cene, postupe a podmienkach založenia firmy online.
Zmeny v s. r.o.
Potrebujete vykonať zmeny vo Vašej spoločnosti? Pomôžeme Vám so spracovaním všetkých podkladov a vykonáme zmeny za Vás. 
  • prevody obchodných podielov, zmena spoločníkov
  • zmena konateľa
  • zmena sídla 
  • zvýšenie a zníženie základného imania
  • rozšírenie predmetov podnikania
  • zmena konečného užívateľa výhod

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

 
 
+421 917 183 670