Účtovníctvo

Poskytujeme služby v súvislosti s jednoduchým aj podvojným účtovníctvom s pôsobením v Nových Zámkoch.

Pomôžeme Vám aj v oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva. Taktiež sa na nás môžete obrátiť s častými administratívnymi úlohami, ako sú vytváranie účtovnej uzávierky, registrácie na úradoch a komunikácia s nimi, podávanie daňového priznania atď.. Odľahčíme Vás od všetkých starostí spojených s účtovníctvom, vďaka čomu sa budete môcť naplno venovať svojmu podnikaniu.

Poskytujeme nasledovné služby

Jednoduché účtovníctvo
 • vedenie peňažného denníka
 • pokladňa
 • bankové výpisy
 • vystavovanie faktúr, objednávok
 • daňové priznanie DPH
 • evidencia skladu
 • kniha jázd a pohonných hmôt
 • pôžičky, úvery, leasing, autokredit
 • evidencia majetku a odpisy
 • kniha záväzkov a pohľadávok
 • spracovanie a zaúčtovanie mzdových položiek / viď Mzdy a personalistika /
 • vytvorenie ročnej účtovnej závierky
 • podávanie daňového priznania
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom, prípadne elektronická schránka
Podvojné účtovníctvo
 • účtovný denník – hlavná kniha
 • kniha syntetickej evidencie
 • kniha analytickej evidencie
 • pokladňa
 • bankové výpisy
 • vystavovanie faktúr, objednávok
 • daňové priznanie DPH
 • evidencia skladu
 • kniha jázd a pohonných hmôt
 • pôžičky, úvery, leasing, autokredit
 • evidencia majetku a odpisy

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

 
 
+421 917 183 670